พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 6 หนเหนือ จังหวัดแพร่

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 พระราชเขมากร รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 6 หนเหนือ จังหวัดแพร่ ณ วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,574