พิธีลงเสาเอกวิหารไพษัชยคุรุพระพุทธเจ้า (พระหมอยา) และกุฎิหลังแรก ณ ศูนย์พุทธเกษตรราชเขมากรสิกขาลัย จังหวัดแพร่

วันอาทิตย์ที่ 19  กันยายน 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงเสาเอกวิหารไพษัชยคุรุพระพุทธเจ้า       (พระหมอยา) และกุฎิหลังแรก โดยมีพระราชเขมากร คณะจังหวัดแพร่   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศูนย์พุทธเกษตรราชเขมากรสิกขาลัย โคกหนองวัด ตำบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,591