รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ มอบถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด รับมอบถุงยังชีพจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ
พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,543