ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระธาตุดอยปัง เชื่อมคันคลองชลประทาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประสานเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และ  ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระธาตุดอยปัง ตำบลน้ำชำ เชื่อมคันคลองชลประทาน ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑล ตำบลน้ำชำ และจะนำลูกรังในบริเวณดังกล่าว มาใช้ปรับสถานที่ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,598