ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ สามเณรภาณุสรณ์ ปิ่นแก้ว สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดสัมฤทธิ์บุญ

      วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ สามเณรภาณุสรณ์ ปิ่นแก้ว สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดสัมฤทธิ์บุญ  ณ วัดสัมฤทธิ์บุญ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,599