การมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ปี 2564 ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

    วันพุธที่  27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เข้ารับมอบมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ปี 2564 ตัวชี้วัด
ที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยมีนายสมหวัง
พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,836