ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ครั้งที่ 7 /2564 เรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือวัดนาพูน ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จังหวัดแพร่

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  น.นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่มอบให้ นายพชรวัฒน์ กาวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ครั้งที่ 7 /2564 เรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือวัดนาพูน ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน  ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,788