พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2564 ณ วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 วันนี้(12พ.ย.64) เวลา 13.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2564 ณ วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อรถยนต์หลวงถึงยังวัดเวียงตั้งแล้ว โดยผู้แทนพระองค์เข้าสู่อุโบสถ รับผ้าไตรจากเจ้าหนักงานนำไปวางเหนือพานแว่นฟ้า และจุดธูปเทียนบูชานมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ จากนั้นหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานมอบให้แก่เจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้วหยิบผ้าไตรขึ้นวางบนแขน เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดงาน จำนวน 20 ราย และออกจากอุโบสถไปยังลานพระเจดีย์ เพื่อวางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนนมัสการท้ายที่นั่งสักการะ “พระพุทธบรรพตธรรมรัตน์ โสมสราลีกิติมงคล
             สำหรับวัดเวียงตั้งนั้น ตั้งอยู่บ้านเวียงตั้ง หมู่ 1 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อ ปี 2455 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2485 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 26 เมตร ที่ดินมีเนื้อที่ 12 ไร่ปัจจุบันได้ซื้อที่เพิ่มเติมด้านหลังเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมทำกิจกรรม 
แต่เดิมสภาพพื้นที่ก่อนสร้างวัดเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป และมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นผึ้ง หรือต้นธง มีลำต้นสูงใหญ่ประมาณ 8 คนโอบ ยืนต้นสง่าอยู่บนฝั่งน้ำยมติดกับวังน้ำยมที่กว้างและลึก ชาวบ้านจึงเรียกวังน้ำนี้ว่า “วังธง” กลุ่มชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกเป็นกลุ่มชนที่มาจากในเวียง นำโดยพ่ออินต๊ะเป็นชาวบ้านเชตวันอพยพรวมกันมา 4 ครอบครัว และชาวบ้านหัวข่วง อีก 4 ครอบครัว เข้ามาบุกเบิกตั้งบ้านเรือน ประมาณ พ.ศ. 2445 ประชาชนเรียกชื่อหมู่บ้านตั้งใหม่นี้ว่า “บ้านเวียงตั้ง” ซึ่งหมายความว่าเป็นหมู่บ้านที่ชาวในเวียงมาตั้ง เมื่อมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันมากขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านจึงนำประชาชนสร้างวัดขึ้นเป็นแห่งแรก ตรงที่ตั้ง รพ.สต. ในปัจจุบัน มีชื่อว่าวัดสุเทพดอนใจ ต่อมาเห็นวัดตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเกินไป เกรงอันตรายจากกระแสน้ำกัดเซาะ พ่ออินต๊ะ จึงนำชาวบ้านย้ายวัดมาสร้างใหม่ ณ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน เมื่อปี 2455 แล้วตั้งชื่อวัดใหม่ ตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดเวียงตั้ง และมีการสร้างวิหาร เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จนมาเป็นอุโบสถหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อปี 2540 จนแล้วเสร็จทำการฉลองปี 2547 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,297,156 บาท ปัจจุบันวัดเวียงตั้งมีพระอธิการประดิษฐ์ ฐิตสจโจ (คำวรรณ) เป็นเจ้าอาวาส ลำดับที่ 7 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,849