ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญ
การพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมให้การต้อนรับพระเทพญาณวิศิษฏ์ ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง        ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  ณ สนามสอบวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,810