สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ร่วมทำบุญงานศพแม่บัวใหล ใจงาม แม่ของครูอิทธเชษฐ์ ใจงาม ครูสอนโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564  นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญอุทิศให้คุณแม่บัวใหล ใจงาม แม่ของครูอิทธเชษฐ์ ใจงาม ครูสอนโรงเรียนบวรวิชชาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ บ้านร่องแค อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,401