พศจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดห้วยหอย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบให้ นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ อุตศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่รวจสอบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,685