เจ้าคณะตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อนำไปแจกให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 พระครูสังฆรักษ์นันทพล  สิริปัญโญ เจ้าคณะตำบลน้ำชำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนแก้ว เป็นตัวแทนเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ในเขตปกครองฯ 
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น โดยมี คุณผุสดี ดวงเนตร พัฒนาชุมชน อ.สูงเม่น และผู้ใหญ่ปัญณิพัฒน์  งามสวย  ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว ม.14 เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอสูงเม่นต่อไป 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,893