ตรวจวิสุงคามสีมาวัดปางงุ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วย
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ ประธานฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น ได้ร่วมตรวจวิสุงคามสีมาวัดปางงุ้น ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,899