ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดเวียงตั้ง จังหวัดแพร่

   วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และนายชยพล สีงาม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพระครูโกศลพิพัฒนคุณ ประธานฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และพระครูมุนินทร์ประชามานิตย์
เจ้าคณะตำบลทุ่งโฮ่ง-วังธง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดเวียงตั้ง เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์และลานกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังธง ณ วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,962