โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดแพร่

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 07.00  น. จังหวัดแพร่ได้จัดโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 “  โดยมีพระครูสิริสุเมธากร เจ้าอาวาสวัดบ้านปง รองเจ้าคณะอำเภอลอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายมณเฑียร คูคำมี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวย
ความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และประชาชน ณ วัดบ้านปง  อำเภอลอง จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,981