เจ้าคณะจังหวัดแพร่ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ฉีดวัคซีนโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ ร่วมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจแก่
พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และพระมหาบุญชิต อติธัมโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ณ โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,994