รายงานความคืบหน้าการดำเนินการผาติกรรมที่ดินวัดแม่แคม ที่ถูกแนวเขตการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการผาติกรรมที่ดินวัดแม่แคมที่ถูกแนวเขตการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ต่อนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,625